Включи се като доброволец

Борбата с рекламата и всички останали форми на влияние на тютюневата индустрия има
нужда от подкрепата на активни и мотивирани доброволци. Ако искаш да споделиш
своите енергия и желание за позитивна обществена промяна, можеш да се включиш като
доброволец в дейностите на гражданско сдружение “България без дим”.