Присъединете се като организация

Ако вашата организация е съпричастна към каузата за намаляване на тютюнопушенето в
България и за създаване на свободна от тютюнево влияние среда, можете да се
присъедините към членовете на Коалицията за живот без тютюнев дим.