Стани индивидуален член на България Без Дим

Присъединете се към активните граждани, обединени от инициативата за обществена
среда без тютюнев дим, прозрачност, законност и ограничаване на тютюневата
индустрия. Научете повече за сдружение “България без дим” и едноименната
гражданска иницитива на  bezdim.org