Отварят врата за вмешателство

Маскирано зад уж благородно финансиране на обществено значими каузи,
споносорството на тютюневи изделия е просто още един начин за налагане на позитивен
имидж и прокарване на интересите на тютюневата индустрия. А те са убийствени – не
само за хората, но и за демокрацията и свободния пазар. В България тютюневата
индустрия седи в Парламента, владее политически партии и медии, пише закони и
парализира прилагането им, диктува официалните позиции на държавата. Цинично
спекулира с “поминъка” на заетите с производство на тютюн, докато блокира всичките им
възможности за алтернатива и прибира отпуснатите от ЕС субсидии за тях. Принуждава
стотици хиляди, главно млади, да работят – често сезонно и без договор – в задимени
ресторанти, кафенета и клубове, без шанс да обелят дума в защита на здравето и закона
и да запазят работата си. Рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия
легитимират всичко това.